Het automatisch injecteren van rubber in de matrijs middels een geautomatiseerd proces maakt dat de initiële investeringskosten wat hoger liggen. Echter bij grotere series levert dit aanzienlijke verkorting van de productie doorlooptijd op wat maakt dat de kostprijs per product weer lager is en de hogere investeringskosten relatief snel terug verdiend kunnen worden.

Artech heeft ook keuze uit machines die semi volautomatisch kunnen draaien en machines die geheel onbemand kunnen werken. Afhankelijk van de seriegrootte en het product maken wij de voor u optimale keuze.  • Artech Rubber biedt u voorsprong door mogelijkheden, snelheid en maakbaarheid